1

Välj projekt du vill stödja

2

Välj typ av insamling

3

Gör din insamling personlig

4

Publicera din insamling

Göteborgsvarvet 2020 - Vi springer för Ung Cancer

Ung Cancer stöttar alla de unga vuxna som tvingas leva med eller nära cancer. De ser till att ingen ska behöva kämpa ensam, de skapar mötesplatser, ger personligt stöd, rehabiliterar, informerar och debatterar. Ung Cancer finns när marken skakar och allt förändras. De finns där, varje steg på vägen. Under 2019 års varv sprang över 800 personer för oss, i år satsar vi på minst lika många. Genom löparplatser, startade insamlingar och gåvor kan du göra skillnad, här och nu, för unga vuxna cancerberörda. Tack vare ditt bidrag ser du till att unga vuxna cancerberörda inte behöver gå igenom cancerresan och att unga vuxna slipper arbeta när livet är som svårast. Vi finns, tack vare dig, för de unga vuxna som har det allra värst ekonomiskt och hjälper till med ekonomiskt stöd för mediciner, mat och hyran när samhället sviker. Genom Göteborgsvarvet förbättrar vi tillsammans levnadsvillkoren för unga vuxna cancerberörda, här och nu! ---- Har du inte köpt en löparplats för Ung Cancer än? Gör det här: https://reg.goteborgsvarvet.se/Anmalan/2020/21km/U... I platsen ingår start i tidig startgrupp, funktionströja, vattenflaska och gympapåse från IcanIwill.

Välj Projekt Läs mer...

Göteborgsvarvet 2020 - Ågrenska

Spring för Ågrenska och du springer för ett syskon som har en bror eller syster med en sällsynt diagnos eller funktionsnedsättning.Som syster eller bror till ett barn med en funktionsnedsättning hamnar man av naturliga skäl lätt i skymundan. Föräldrarna känner ofta att de inte räcker till i den utsträckning de skulle vilja. Varje år arrangerar därför Ågrenska ett syskonläger där syskonen får känna gemenskap och en möjlighet till att utbyta erfarenheter med andra i liknande situation. Här står syskonen i centrum och de får verktyg för att bättre förstå och handskas med sin situation. Ågrenska är en icke-vinstdrivande organisation och ägs av Ågrenska Stiftelsen.https://reg.goteborgsvarvet.se/Anmalan/2020/21km/A...

Välj Projekt Läs mer...

Göteborgsvarvet 2020 - A Non Smoking Generation

Spring för A Non Smoking Generation och du springer för tobaksfria liv.A Non Smoking Generation är en fristående ideell organisation som sedan 1979 arbetar för ett samhälle fritt från tobak. Vi inspirerar, informerar och engagerar barn, ungdomar och vuxna för att skapa förutsättningar för unga att själva välja ett tobaksfritt liv. Genom tobaksförebyggande projekt och opinionsbildning vill vi bidra till en mer hälsosam och hållbar värld.

Välj Projekt Läs mer...

Göteborgsvarvet 2020 - Spring för Ronald McDonald Hus Göteborg

På Ronald McDonald Hus Göteborg erbjuds familjer vars barn är i behov av högspecialistsjukvård en hemlik miljö när det är för långt att pendla under många gånger tuffa och oroliga behandlingsperioder, oavsett om sjukhusvistelsen sträcker sig över ett par dagar, veckor, månader eller längre. Det sjuka barnet får möjlighet att ha hela sin familj nära och för familjen möjliggörs en någorlunda "normal" vardag mitt i allt det svåra när livet plötsligt vänts upp och ner. Här kan man få landa i en trygg hemlik miljö och få ladda lite energi för att klara tuffa dagar på sjukhuset. Genom att springa för Ronald McDonald Hus Göteborg är du med och gör skillnad och sätter guldkant på familjernas vardag. Förra året var vi 161 anmälda och inför Göteborgsvarvet 2020 hoppas vi att se just dig på startlinjen.Anmälan på : https://reg.goteborgsvarvet.se/Anmalan/2020/21km/RMCDH-GV2020

Välj Projekt Läs mer...

Göteborgsvarvet 2020 - Jontefonden

Spring för Jontefonden och du springer för barn och ungdomar och deras familjers ökade livskvalitet i väntan på eller efter genomförd organtransplantation.Jontefonden är en insamlingsstiftelse för barn och ungdomar som väntar på eller som har genomfört en organtransplantation, och deras syskon. Stiftelsens mål är att öka livskvaliteten och sätta guldkant på vardagen så att familjerna orkar vara drabbade. Organdonation är en folkhälsofråga som berör alla! Att arbeta opinionsbildande i frågan är ett ansvar som Jontefonden bär inför sina familjer, då den guldkant som drabbade familjer drömmer högst om är ett nytt organ.

Välj Projekt Läs mer...

Göteborgsvarvet 2020 - World Childhood Foundation

Spring för World Childhood Fountation!Childhood arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn. Ett av fem barn i Sverige utsätts för sexuella övergrepp under sin barndom. Fruktansvärda siffror – och ändå pratar vi så lite om det. Vi på Childhood vill bryta den tystnaden, för vi vet att våld och övergrepp mot barn går att förebygga.Köp en startplats i Göteborgsvarvet via Childhood! Då får du inte bara en anledning att springa ett roligt lopp utan stödjer också Childhoods arbete med att förebygga våld och sexuella övergrepp på barn. Startplatsen kostar 1 000 kr och då ingår vattenflaska och ett Childhood-armband.https://childhood.se/produkt/goteborgsvarvet-16-maj-2020/

Välj Projekt Läs mer...