Skapad av:
Lukas Ljungcrantz
Deltar i:
Göteborgsvarvet
Samlar in till:
Göteborgsvarvet 2020 - World Childhood Foundation
Childhood arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn. Många barn i världen faller dagligen offer för olika typer av övergrepp, och ännu fler befinner sig i riskzonen. Globalt beräknas var femte flicka och var tionde pojke blir sexuellt utnyttjad under sin uppväxt. Stiftelsen World Childhood Foundation grundades år 1999 av Drottning Silvia med syftet att värna om barns rätt till en trygg och kärleksfull barndom, och särskilt arbeta för att förbättra levnadsvillkoren för barn som riskerar att utsättas för våld eller sexuella övergrepp.

Den här organisationen är viktig för mig. I många år har jag arbetat som förskollärare och gett stöd och omsorg till barn i olika åldrar. Barn är vår framtid, och deras rättigheter ska bevaras. Ingen ska någonsin utsättas för våld eller sexuella övergrepp.

Alla insamlade medel kommer doneras direkt till Childhood!
Ge en gåva
0 kr
0%
0 Dagar kvar

Senaste aktivitet

När du får in gåvor, kommer de att visas här