Göteborgsvarvet 2020 - A Non Smoking Generation

Göteborgsvarvet 2020 - A Non Smoking Generation

Spring för A Non Smoking Generation och du springer för tobaksfria liv.

A Non Smoking Generation är en fristående ideell organisation som sedan 1979 arbetar för ett samhälle fritt från tobak. Vi inspirerar, informerar och engagerar barn, ungdomar och vuxna för att skapa förutsättningar för unga att själva välja ett tobaksfritt liv. Genom tobaksförebyggande projekt och opinionsbildning vill vi bidra till en mer hälsosam och hållbar värld.

1 111 kr
Insamlat


2
Insamlingar

9
Gåvor