Göteborgsvarvet 2020 - Ågrenska

Göteborgsvarvet 2020 - Ågrenska

Spring för Ågrenska och du springer för ett syskon som har en bror eller syster med en sällsynt diagnos eller funktionsnedsättning.

Som syster eller bror till ett barn med en funktionsnedsättning hamnar man av naturliga skäl lätt i skymundan. Föräldrarna känner ofta att de inte räcker till i den utsträckning de skulle vilja. Varje år arrangerar därför Ågrenska ett syskonläger där syskonen får känna gemenskap och en möjlighet till att utbyta erfarenheter med andra i liknande situation. Här står syskonen i centrum och de får verktyg för att bättre förstå och handskas med sin situation. Ågrenska är en icke-vinstdrivande organisation och ägs av Ågrenska Stiftelsen.

https://reg.goteborgsvarvet.se/Anmalan/2020/21km/A...

2 480 kr
Insamlat


3
Insamlingar

13
Gåvor