Göteborgsvarvet 2020 - Jontefonden

Göteborgsvarvet 2020 - Jontefonden

Spring för Jontefonden och du springer för barn och ungdomar och deras familjers ökade livskvalitet i väntan på eller efter genomförd organtransplantation.

Jontefonden är en insamlingsstiftelse för barn och ungdomar som väntar på eller som har genomfört en organtransplantation, och deras syskon. Stiftelsens mål är att öka livskvaliteten och sätta guldkant på vardagen så att familjerna orkar vara drabbade. Organdonation är en folkhälsofråga som berör alla! Att arbeta opinionsbildande i frågan är ett ansvar som Jontefonden bär inför sina familjer, då den guldkant som drabbade familjer drömmer högst om är ett nytt organ.

150 kr
Insamlat


5
Insamlingar

1
Gåvor