Göteborgsvarvet 2020 - Vi springer för Ung Cancer

Göteborgsvarvet 2020 - Vi springer för Ung Cancer

Ung Cancer stöttar alla de unga vuxna som tvingas leva med eller nära cancer. De ser till att ingen ska behöva kämpa ensam, de skapar mötesplatser, ger personligt stöd, rehabiliterar, informerar och debatterar. Ung Cancer finns när marken skakar och allt förändras. De finns där, varje steg på vägen.

Under 2019 års varv sprang över 800 personer för oss, i år satsar vi på minst lika många. Genom löparplatser, startade insamlingar och gåvor kan du göra skillnad, här och nu, för unga vuxna cancerberörda.

Tack vare ditt bidrag ser du till att unga vuxna cancerberörda inte behöver gå igenom cancerresan och att unga vuxna slipper arbeta när livet är som svårast. Vi finns, tack vare dig, för de unga vuxna som har det allra värst ekonomiskt och hjälper till med ekonomiskt stöd för mediciner, mat och hyran när samhället sviker.

Genom Göteborgsvarvet förbättrar vi tillsammans levnadsvillkoren för unga vuxna cancerberörda, här och nu!

----
Har du inte köpt en löparplats för Ung Cancer än? Gör det här:
https://reg.goteborgsvarvet.se/Anmalan/2020/21km/U...
I platsen ingår start i tidig startgrupp, funktionströja, vattenflaska och gympapåse från IcanIwill.


12 431 kr
Insamlat


7
Insamlingar

67
Gåvor